مطالب پر بازدید

02/01/2017 - 12:45
مدیریت انرژی ساختمان

انسان ها از ابتدای خلقت به دنبال مکان هایی بودند که در آنها آرامش داشته باشند. بعد از گذشت چندین سال توانستند با اختراع وسایل بسیاری از کارها را انجام دهند.

01/14/2017 - 16:46
مدیریت هوشمند ساختمان

در راستای استفاده بهیـنه انرژی و کنتـرل فرایند مصرف آن، کارشناسان و متخصصان عرصه فناوری دیجیــتال با ارائه روش ها و ابـزارهای خاص ، سعی در کنترل هوشـمند مصـرف انرژی در بخش های مختـلف نمـوده اند.

01/03/2017 - 16:01
موتورخانه سـبـز

بویلرها به عنوان یکی از مصرف کننده های عمده انرژی درساختمان می باشند . بطوریکه وضعیت عملکرد آنها نقش مهمی در تعیین میزان مصرف انرژی ساختمان ایفا می کند .